Průmysl
Logistika
Identifikace vozidel
Evidence majetku a zboží
100% identifikace
antény, senzory, čtečky, ...
Potfolio Karthrein IIoT služeb

RFID v Identifikaci vozidel

RFID UHF je velmi vhodné pro identifikaci vozidel a díky velkému dosahu až 18m umožňuje velkou škálu možného užití.

Patentované Kathrein RFID © KRAI technologie v rámci ARU-ELK-E6 řady umožňuje dynamicky měnit charakteristiky integrované antény v závislosti na situaci.

Využití:

  • Parkovací systémy
  • Řízení vjezdu vozidel
  • Mýtné systémy