Průmysl
Logistika
Identifikace vozidel
Evidence majetku a zboží
100% identifikace
antény, senzory, čtečky, ...
Potfolio Karthrein IIoT služeb

Oblasti využití RFID

Technologie RFID má široké pole uplatnění  (nejen) v těchto oblastech:

  • ochrana a kontrola výrobků, zboží, nástrojů, komponent, atp.
  • automatizace manuálních činností za účelem zrychlení a eliminace chyb lidského faktoru
  • zprůhlednění a zvyšování efektivity logistiky
  • okamžitá a přesná informovanost skutečných skladových zásobách
  • zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím zvýšení spokojenosti zákazníků

Nabízíme systémová řešení pro: